رایکا اس ام اس

پنل‌ های پیامک رایکا اس ام اس

پنل نقره ای
ادامه مطلب
100 هزار تومان
خط اختصاصی
خط خدماتی
سیمکارت
اپلیکیشن موبایل
مادام العمر و فول امکانات
بانک شماره به روز کل کشور
100 پیامک هدیه
پیامکی 40 تومان
تعرفه هر پیامک واتساپ 229 تومان
ثبت نام
پنل اطلس
ادامه مطلب
300 هزار تومان
خط اختصاصی
خط خدماتی
سیمکارت
اپلیکیشن موبایل
مادام العمر و فول امکانات
بانک شماره به روز کل کشور
200 پیامک هدیه
پیامکی 32 تومان
تعرفه هر پیامک واتساپ 201 تومان
ثبت نام
پنل طلایی
ادامه مطلب
500 هزار تومان
خط اختصاصی
خط خدماتی
سیمکارت
اپلیکیشن موبایل
مادام العمر و فول امکانات
بانک شماره به روز کل کشور
300 پیامک هدیه
پیامکی 29 تومان
تعرفه هر پیامک واتساپ 187 تومان
ثبت نام
نمایندگی ارزان
ادامه مطلب
250 هزار تومان
خط اختصاصی
خط خدماتی و سیمکارت
مادام العمر و فول امکانات
بانک شماره به روز کل کشور
سایت فروش
چند قالب تغییر منو و رنگ سامانه
100 پیامک هدیه
پیامکی 34 تومان
تعرفه هر پیامک واتساپ 214 تومان
ثبت نام
نمایندگی طلایی
ادامه مطلب
500 هزار تومان
خط اختصاصی
خط خدماتی و سیمکارت
اپلیکیشن موبایل
بانک شماره به روز کل کشور
دامنه و سایت فروش
چند قالب تغییر منو و رنگ سامانه
200 پیامک هدیه
پیامکی 33 تومان
تعرفه هر پیامک واتساپ 207 تومان
ثبت نام
نمایندگی حرفه ای
ادامه مطلب
800 هزار تومان
خط اختصاصی
خط خدماتی و سیمکارت
اپلیکیشن موبایل
سایت فروش و دامنه رایگان
بانک شماره به روز کل کشور
چند قالب تغییر منو و رنگ سامانه
300 پیامک هدیه
پیامکی 29 تومان
تعرفه هر پیامک واتساپ 187 تومان
ثبت نام
قبلی
بعدی